Γιατί ο Βαγγέλης Βενιζέλος δεν θα γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Του Γ. Λακόπουλου

Να είμαστε εξηγημένοι. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος θα μπορούσε να είναι εξαίρετος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αρκεί να έπαιρνε το αξίωμα χωρίς τον… Βαγγέλη Βενιζέλο μέσα του. Και να βρίσκονταν βουλευτές να τον ψήφιζαν φυσικά.
Read More »